Cirurgia maxil·lofacial

CIRURGIA DE LA GLÀNDULA PARÒTIDE

La glàndula paròtide és una glàndula salival que, en nombre de dos, estan situades per darrere de la mandíbula, la seva funció és la d'aportar saliva a la cavitat oral, sobretot durant els àpats. Els cirurgians maxil·lofacials tractem les afeccions d'aquestes glàndules.

Les relacions anatòmiques de la glàndula són, principalment, amb el nervi facial. El nervi facial o VII parell cranial, és l'encarregat de donar moviment a la cara, pel que la seva lesió ens donaria com a resultat una paràlisi facial.

La causa més freqüent de cirurgia de les glàndules paròtides són els tumors, que en la seva immensa majoria solen ser benignes, els tumors més freqüents són: el adenoma pleomorfo o tumor mixt i el Tumor de Warthin o Cistadenolinfoma. Els dos són benignes, però l'adenoma pleomorfo pot malignitzar amb el pas dels anys, és per això que sempre cal operar aquests tumors.

TÈCNICA QUIRÚRGICA

Quan operem la glàndula paròtida per un tumor, no podem treure només el tumor, ja que si ho féssim, augmentaríem molt les probabilitats que tornés a sortir (recidiva), de manera que la tècnica quirúrgica serà extreure la part superficial de la glàndula per sobre del nervi facial, a això se li diu parotidectomia Suprafacial . Com podreu pensar, el seu complicació més temible serà la paràlisi facial .

La incisió es fa per davant de l'orella, molt semblant a la que es realitza en els líftings, minimitzant així que deixem una cicatriu a la cara.

Depenent de la mida del tumor, la incisió s'estendrà més o menys cap al coll, sent gairebé imperceptible per tumors petits. Seguidament cal buscar el nervi facial en la seva porció més proximal i anar seguint al nervi mentre extraiem així la glàndula i el tumor.

POSTOPERATORI

queda una paràlisi facial transitòria que el pacient recuperarà la mobilitat de setmanes a mesos, depenent de la velocitat de regeneració nerviosa així com de la manipulació i traumatisme del nervi durant la cirurgia.

Per evitar aquesta paràlisi facial transitòria al màxim, utilitzem unes lupes d'augment i un neuroestimulador per estimular al nervi durant la cirurgia sense danyar-lo.CIRURGIA DE LA GLÀNDULA SUBMAXIL·LAR

Les glàndules submaxil·lars estan situades immediatament sota de la mandíbula, molta gent confon aquestes glàndules amb ganglis del coll i vénen a la consulta una mica espantats per tenir uns ganglis grans des de fa molt de temps.

La causa principal de l'extirpació de la glàndula submaxil·lar és la LITIASI submaxil·lar , que és el mateix que la formació de pedres dins de la glàndula, el perquè es formen aquestes pedres encara no està del tot clar però sembla evident que la dieta i la ingesta d'aigua alta en minerals podria afavorir aquesta condició. Quan una persona té una pedra en la glàndula submaxil·lar no sempre cal que s'operi, de vegades poden extreure a través del conducte de Wharton que porta la saliva des de la glàndula fins a la boca (per sota de la llengua) o també es pot fer una endoscòpia a través d'aquest conducte. Però de vegades això no es pot fer i la persona té infeccions de repetició que necessiten l'extirpació quirúrgica de la glàndula.

Hi ha altres causes que poden fer necessària l'extirpació de la glàndula submaxil·lar com poden ser els tumors, en la seva gran majoria benignes , que poden aparèixer en la glàndula. El més freqüent d'ells és tumor mixt o adenoma pleomorfo , encara que aquest tumor és benigne cal realitzar cirurgia ja que amb el temps es pot malignitzar.

TÈCNICA QUIRÚRGICA DE LA GLÀNDULA

Per extirpar la glàndula submaxil·lar s'ha de fer mitjançant anestèsia general, amb una incisió de 4-5 cm al coll, per sota de la mandíbula.

La tècnica quirúrgica no és complicada i poden haver-hi 2 complicacions principals, encara que poc probables, la primera és l'hemorràgia, envoltant la glàndula submaxil·lar està la artèria facial que irriga la cara, de vegades aquesta artèria o alguna de les seves branques pot sagnar, aquesta complicació, en general no sol ser important i si que precisa d'una reintervenció quirúrgica. La segona és la lesió d'una de les branques del nervi facial que s'encarrega de moure el llavi , pel que la seva lesió significaria la paràlisi del llavi inferior del mateix costat.

Per evitar aquesta complicació ens és molt útil l'ús d'unes lupes d'augment per poder identificar millor el nervi i l'ús d'un neuroestimulador per estimular el nervi sense risc.

Truca'ns al 93 815 27 46 o concerta una cita!