Articles

CIRURGIA DE LA GLÀNDULA PARÒTIDE

La glàndula paròtide és una glàndula salival que, en nombre de dos, estan situades per darrere de la mandíbula, la seva funció és la d'aportar saliva a la cavitat oral, sobretot durant els àpats. Els cirurgians maxil·lofacials tractem les afeccions d'aquestes glàndules.

Les relacions anatòmiques de la glàndula són, principalment, amb el nervi facial. El nervi facial o VII parell cranial, és l'encarregat de donar moviment a la cara, pel que la seva lesió ens donaria com a resultat una paràlisi facial.

La causa més freqüent de cirurgia de les glàndules paròtides són els tumors, que en la seva immensa majoria solen ser benignes, els tumors més freqüents són: l'adenoma pleomorfo o tumor mixt i el Tumor de Warthin o Cistadenolinfoma. Els dos són benignes, però l'adenoma pleomorfo pot malignitzar amb el pas dels anys, és per això que sempre cal operar aquests tumors.

TÈCNICA QUIRÚRGICA

Quan operem la glàndula paròtida per un tumor, no podem treure només el tumor, ja que si ho féssim, augmentaríem molt les probabilitats que tornés a sortir (recidiva), de manera que la técninca quirúrgica serà extreure la part superficial de la glàndula per sobre del nervi facial, a això se li diu parotidectomia Suprafacial. Com podreu pensar, la seva complicació més temible serà la paràlisi facial.

La incisió es fa per davant de l'orella, molt semblant a la que es realitza en els líftings, minimitzant així que deixem una cicatriu a la cara.

Depenent de la mida del tumor, la incisió s'estendrà més o menys cap al coll, sent gairebé imperceptible per tumors petits. Seguidament cal buscar el nervi facial en la seva porció més proximal i anar seguint al nervi mentre extraiem així la glàndula i el tumor.

POSTOPERATORI

Queda una paràlisi facial transitòria que el pacient recuperarà la mobilitat de setmanes a mesos, depenent de la velocitat de regeneració nerviosa així com de la manipulació i traumatisme del nervi durant la cirurgia.

Per evitar aquesta paràlisi facial transitòria al màxim, utilitzem unes lupes d'augment i un neuroestimulador per estimular al nervi durant la cirurgia sense danyar-lo.

Truca'ns al 93 815 27 46 o concerta una cita!