Implants dentals

QUÈ SÓN ELS IMPLANTS DENTALS?

La millor manera de substituir una dent és mitjançant la col·locació d’implants dentals.

Cada dia milers de persones al món se sotmeten a la cirurgia d’implants dentals, tot i així, molta gent té dubtes sobre el que és un implant dental, en què consisteix la cirurgia, com és el postoperatori, etc … però …

Què és un implant dental?

Un implant dental no és més que un petit dispositiu en forma de cargol roscat que es col·loca dins de l’espessor de l’os de la mandíbula o del maxil·lar i que té la missió d’aguantar una dent artificial.

De quin material estan fets els implants?

Bàsicament s’utilitzen dos materials, el titani i el zirconi.

El titani és el material més utilitzat en els implants, pel que podríam0s dir que tots els implants són iguals, però no és així, el que veritablement diferencia un implant d’un altre és el tractament a què se sotmet el titani en la fabricació de l’implant . Existeixen 27 graus diferents de titani, el de grau 5 és el que posseeix les característiques ideals per ser biocompatible i és el que s’utilitza més freqüentment per als implanets dentals.

El zirconi és un material, que fins ara, hi ha poques cases comercials que l’utilitzin com a implant. Més estès està el seu ús com a corona dentària, però com implant pròpiament dit, encara no. Entre els seus avantatges està que en ser de color blanc afavoreix més l’estètica dental. Els seus desavantatges és la seva gran duresa que en ocasions pot lesionar la connexió entre implant i pròtesi.

Però hi ha altres característiques que diferencien els implants dentals, i són:

1. La qualitat de superfície de l’implant. No totes les cases comercials d’implants tracten la superfície de l’implant igual, habitualment les cases comercials que més han invertit en investigació tenen una millor suprficie de l’implant. Varia la porositat del titani, els ions que es col·loquen a la superfície per fer-los més biocompatibles, etc …

2. El disseny macroscòpic de l’implant. Si és cilíndric, cònic, si al cap de l’implant hi espires o no, etc …

3. La qualitat dels materials amb els que s’uneix la corona de la dent i el tipus de connexió que s’utilitza … ..

Com veieu un implant dental té moltíssims matisos macro i microscòpics que fan que aquest implant sigui de més o menys qualitat. I que la supervivència d’aquest implant dental i les molèsties que pugui ocasionar al pacient dependrà, i molt, de les característiques de l’implant. Tampoc cal oblidar que sempre cal posar-se en mans d’un bon professional acreditat, l’estat de l’os del receptor, la tècnica quirúrgica i les condicions de càrrega de l’implant.

Un implant dental és molt semblant a una dent natural.

El pal de titani és l’equivalent a l’arrel dental i ha d’estar submergit completament en l’os. Després hi ha el “abutment” en anglès que vol dir “contrafort” i la corona que es troba sobre del “abutment” i que simula la corona natural d’una dent.

Llavors les diferències que trobarem en els implants seran en la forma de l’implant, el tracte microscòpic de la superfície, el tipus de connexió entre l’implant, el contrafort i la corona, i quins tipus de materials s’utilitzen.

La gran pregunta és: «¿Són els implants dentals adequats per a mi?» Les següents seccions sobre implants dentals intenten descriure els factors que contribueixen perquè un implant tingui èxit:

1- Sóc un candidat per a implants dentals?

En termes generals, si vostè ha patit la pèrdua de peces dentàries és un candidat per a implants dentals. És important que vostè tingui una bona salut, però, hi ha certes condicions i malalties que poden afectar els implants dentals. Per exemple, la diabetis no controlada, el càncer, la radiació a la mandíbules, el tabaquisme, alcoholisme o malaltia periodontal incontrolada, pot afectar que els implants no es fusionin al seu os. És important que el seu cirurgià sàpiga tot sobre la seva condició física (passat i present) juntament amb tots els medicaments que estigui prenent.

2- On i com es col·loquen els implants requereix una avaluació detallada del sistema estomatognàtic en general (“estoma” – boca; “gnathion” – mandíbules), dins del qual les dents són una part essencial. Això requerirà realitzar una sèrie de proves com a presa de registre de models de la seva boca i mossegada i radiografies (raigs X), que poden incloure anàlisi en 3D coneguts com tomografia computeritzada o TAC. La planificació amb l’ajuda d’imatges computeritzades assegura que els implants dentals puguin col·locar-se en la posició correcta en l’os.

3- Com i per què s’atrofia l’os quan es perden les dents? El seu os necessita una estimulació per mantenir la seva forma i densitat. En el cas de l’os alveolar. el sac que envolta i suporta les dents, l’estimulació necessària prové del propi dent. Quan una dent es perd, la manca d’estimulació provoca la pèrdua d’os alveolar. Hi ha una disminució del 25% en amplada de l’os durant el primer any després de la pèrdua de la dent i una disminució general en alçada en els anys següents. A més peces dentàries perdudes més pèrdua de funcionalitat i estètica. Això porta a alguns problemes estètics i funcionals especialment greus, especialment en persones que han perdut totes les seves dents. Després de la pèrdua de l’os alveolar li segueix la pèrdua d’os basal mandibular.

4- Com pot conservar l’os o regenerar per suportar els implants dentals? Podem conservar l’os o limitar la seva pèrdua col·locant un empelt ossi en els alvèols d’extracció en el moment de la pèrdua de la dent, això pot ajudar a conservar el volum ossi necessari per a la col·locació d’implants. Hi tècniques quirúrgiques per regenerar l’os que s’ha perdut, per proporcionar la substància òssia necessària per a l’ancoratge dels implants. La reabsorció òssia és un procés normal i inevitable en què l’os es perd quan ja no està la dent que l’estimula. Només els implants dentals pot aturar aquest procés i preservar l’os.

Podeu llegir més sobre empelts ossis en el següent article.

5- Com es col·loquen els implants dentals i qui ho fa? Es necessita un equip professional dental per avaluar i planificar la col·locació d’implants dentals i la seva restauració, la fabricació de corones, ponts o dentadures postisses que es fixin en el cim dels implants i siguin visibles a la boca. El nostre equip dental consisteix en un especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i un prostodoncista, que planifica i posa les restauracions. La col·locació d’implants dentals requereix un procediment quirúrgic en el qual es creen canals de precisió a la mandíbula, sovint utilitzant una guia quirúrgica, en el nostre cas la cirurgia es realitza sota la col·locació de guia quirúrgica planificada amb ordinador mitjançant un programari que inclouen els últims avenços en cirurgia guiada. Els implants es col·loquen, a continuació, en els llocs perquè estiguin en contacte íntim amb l’os. Generalment necessiten de dos a sis mesos per osteointegrarse, és a dir, unir-se a l’os abans que puguin suportar les forces masticatòries.

6- En què es diferencien els implants de les dents? Les dents naturals i els implants dentals poden tenir el mateix aspecte, sentir el mateix i funcionar de manera similar, però són molt diferents. Les diferències més importants es troben en la forma que es fixen a l’os que els envolta, la seva resposta a les malalties periodontals, el seu manteniment i la seva reparació. Les dents es fixen a l’os que els envolta per un lligament periodontal (“peri” – al voltant; “odonto” – dient) compost per fibres de col·lagen que s’uneixen a la dent per una banda i l’os per l’altre. Els Iimplantes dentals s’uneixen directament a l’os. Els teixits de les genives també es fixen a l’arrel de la dent amb fibres de col·lagen com es va descriure anteriorment. No obstant això, els teixits de les genives només poden enganxar-se a la superfície externa dels implants dentals.

Les dents són susceptibles a patir càries dental, així com la necessitat de tractar el conducte radicular; els implants dentals són de metall i no pateixen càries ni necessiten tractar el conducte radicular. Les dents també poden ser susceptibles a la malaltia periodontal (genives), mentre que els implants dentals poden ser susceptibles a la periimplantitis, una resposta inflamatòria a la biopel·lícula bacteriana dels teixits que envolten l’implant, que pot provocar la manca d’integració de l’os l’implant.

7- Quin tipus de manteniment requereixen els implants dentals? Les corones sobre implants i altres substituts de pròtesis dentals estan fetes per ser notablement resistents a prova de fallades. Són extraïbles i reemplaçables (només per la seva dentista), pel que si el dany o desgast requereix reemplaçament, això es pot aconseguir sense afectar a l’implant o la seva fixació a l’os. No obstant això, els implants requereixen un manteniment. És important per al seu manteniment la pràctica diària d’una bona higiene oral, incloent el raspallat i l’ús del fil dental per controlar la placa bacteriana. També és important les visites de control bianuals. Són necessaris instruments especials per netejar els implants dentals que no danyen la superfície metàl·lica sota dels teixits de les genives. El seu dentista haurà de vigilar els seus implants per assegurar-se que la osteointegració és estable, i que les corones de l’implant, els ponts o les dentadures estan funcionant adequadament.

Truca'ns al 93 815 27 46 o concerta una cita!